Trond Larsen sitter ved skrivebord med dataskjermeri bkgrunnen. På bordet er skriveblokk og fotoapparat.